TIPS & INSPIRATION
Vårda dina fruktträd: en guide till beskärning
Beskärning av fruktträd

Vårda dina fruktträd: en guide till beskärning

Att odla fruktträd i trädgården är inte bara härligt för att kunna ha tillgång till äpplen, päron eller annan frukt precis utanför fönstret, det är dessutom väldigt vackert. Men för att dessa träd ska blomstra, producera frukt och må bra behöver de rätt skötsel, och en viktig del är beskärning. Vi har pratat med Helena Edman och Fabian Mebus, som tillsammans driver Levande Landskap. De är experter inom ämnet och med deras hjälp har vi samlat en kort guide över vad som kan vara bra att tänka på för att lyckas med beskärning av fruktträd.

Läs på innan du börjar beskära 

Innan du börjar beskära är det viktigt att förstå hur träd fungerar och att ha klart för dig vad du vill uppnå med beskärningen. Vill du främst skapa ett vackert träd, maximera skörden eller kanske bara kunna hänga upp en hängmatta? Börja därför med att sätta upp mål för ditt fruktträd. Har du inte beskurit innan? Börja med att läsa på. Det finns många bra böcker i ämnet, experter att ta hjälp av eller varför inte gå en beskärningskurs?

äppleträd

Skillnader mellan olika fruktträd

Skillnader i tillväxt och behov av beskärning varierar mellan olika fruktträd. Äppelträd skjuter massor av ettårsskott, ibland kallade ”vattenskott” om de beskärs för kraftigt medan päronträd generellt är upprättväxande och kräver en annan metod än äppelträd. Stenfrukt som tex. plommon behöver ofta inte beskäras alls, men kan ibland behöva gallras för att inte sätta för mycket frukt. 

Dessutom kan det skilja mellan olika sorter på frukten. Äpplen finns det exempelvis över 250 relativt vanliga sorter av och att hålla skillnad på dessa är jättesvårt. Därför kan det vara bra att gå till en duktig pomolog så att du vet vilken sort du har, och sedan läsa på om just ditt träd. Filippa är till exempel en vanlig äppelsort där äpplena växer långt ut på varje gren och trädet ger ett lite ”rufsigt” intryck. Klipper man då in alla grenar på ett sådant träd så får man inga äpplen. Och vissa sorter tar flera år innan de sätter frukt. Gravenstein är en sort som brukar vara ganska sen, det kan ta tio år innan första frukten kommer och gamla sorter brukar generellt ge frukt vartannat år. Men det är också mycket omkring som ska fungera. Trädet ska inte bli frostangripet, det ska bli pollinerat, det ska vara lagom mycket vatten på sommaren och inte blåsa för mycket. 

plommon hänger på gren

 

Beskär inte för mycket

Att beskära för mycket kan vara skadligt för trädets hälsa och förstöra dess förmåga att både bilda nya grenar och producera frukt. Det kan även resultera i att sjukdomar och skadedjur får fäste i trädet, minska dess stabilitet och livslängd. Var även försiktig med att beskära för mycket om inte trädet har beskurits på länge. En bra regel är att ta max en tredjedel av trädets kronvolym och fortsätta att beskära nästa år. Undvik generellt stångredskap, men med en bra stångsekatör når du de yttersta grenarna så att du slipper klättra för högt i trädet och riskera att ramla ner och skada dig. Det är viktigt att gå ner på marken och backa tillbaka en bit när du klippt ett tag. Titta från håll för att studera formen och balansen i trädet. Du vill ha kvar både nya och gamla grenar när du är klar. Det ger ett vackert och långlivat träd.

sekatör klipper trädgren

Undvik stora sår

Det är väldigt viktigt att inte lämna för stora sår på trädet som kanske aldrig kan läka. Tjocka grenar (över 10 cm diameter) bör du därför överlåta till en expert. Det är bra att börja med att ta bort döda och skadade grenar, så ser du lättare vilka grenar du har kvar att bygga vidare på. Var alltid väldigt noga med hur du sätter snitten – grenen ska kapas precis utanför den så kallade grenkragen, det rynkiga området mellan en stam och gren.

Andra vanliga misstag att undvika

  • Att beskära mitt under knoppsprickningen (april-juni). Då är det som mest sav i trädet, vilket gör att grenar lätt fläks och knoppar ramlar av.
  • Att spara fel grenar. Spara främst grenar som växer utåt och inte korsar varandra, så att grenarna som sparas får bra med ljus.
  • Att lämna stumpar/stubbar, så kallade rockhängare. De blir lätt en inkörsport för svampsporer som kan skada trädet. Skär i stället av grenen precis utanför grenkragen.
  • Att inte börja med att ta bort grenar som är skadade, skaver mot varandra eller som växer rakt in i kronan. Dessa grenar hindrar tillväxten av nya grenar och kan också sprida sjukdomar till trädet.

 

Vilka verktyg kan man använda sig av?

För beskärning av fruktträd är det viktigt att använda skarpa och rena verktyg för att minimera risken för skador och sjukdomar. En bra uppsättning verktyg kan inkludera en bra sekatör för mindre grenar en grensåg samt en batteridriven grenkap för tjockare grenar. Har du god erfarenhet av trädfällning så kan man i nödfall använda sig av motorsåg vid grova snitt. 

Beskärning är ett hantverk som kräver kunskap och erfarenhet, men med rätt förberedelse och förståelse för trädet kan du maximera dess potential och njuta av rikliga skördar under många år framöver. Det är dessutom väldigt roligt! Ta dig tid att läsa på ordentligt, lära dig i praktiken och börja försiktigt experimentera. 


Mer om Helena, Fabian och levande landskap
Levande Landskap hittar du här

 

 

 

 

 

 

 

rekommenderade produkter

GTA 26
Batteridriven grenkap
HTA 66
STAMKVISTARE BATTERIDRIVEN

Du kanske också gillar