TIPS & INSPIRATION
Checklista: Så rengör och underhåller du din motorsåg
Checklista: Så underhåller du din motorsåg

Checklista: Så rengör och underhåller du din motorsåg

För att din STIHL motorsåg alltid ska ge bästa möjliga skäreffekt och ha en lång livslängd rekommenderar vi att du löpande gör visst underhåll  och servar din motorsåg med jämna mellanrum. 

Checklista före användning

 • Se över din motorsåg. Är alla reglage hela? 
 • Kontrollera skicket på svärdet och kedjan. Behöver kedjan slipas eller justeras?
 • Se även över kedjefångare, handskydd på bakre handtag samt kontrollera att kedjebroms, gasreglag, gasspärr, chok, stoppknapp och kedjesmörjning fungerar som de ska.
 • Om du har en bensindriven motorsåg, kontrollera att tanklock och kedjeoljetanklock är ordentligt stängda.

Checklista efter användning

 • Rengör din motorsåg och ta bort spån och damm med en mjuk borste. Harts i kombination med sågspån och kedjeolja kan vara en riktig utmaning och bör tas bort omgående. Ju äldre hartsavlagringarna är, desto svårare är de att få bort! Vi rekommenderar rengöring med STIHL Varioclean eller STIHL Superclean som även har en smörjande effekt. Eller varför inte satsa på vårt Care & Clean Kit MS Plus där du förutom en flaska Varioclean Eco, får med en rengöringspensel med spårskrapa och en mikrofibertvättpåse till HD2-filtret.
   
 • Rengör följande delar extra noga: Svärdet (oljehål samt svärdspår), kedjekåpa, cylinderkylflänsar och insida motorkåpa samt filterkåpa.


Regelbunden service och underhåll – för optimal funktion 

Visste du ett smutsigt luftfilter och tändstift kan sänka prestandan, öka slitaget och leda till minskad effekt och svårigheter att starta din motorsåg? Om du hittar några defekter eller är osäker på hur du utför löpnade underhåll eller service kan du lämna in din motorsåg hos din närmaste servande STIHL fackhandlare.

Bensindrivna motorsågar

 • För bensindrivna motorsågar bör du göra följande punkter regelbundet: 
 • Kontrollera att bränsle- och kedjeoljetankar är täta och att inte bränsle eller kedjeolja rinner ut.
 • Rengör luftfilter och luftfilterkåpa regelbundet.
 • Kontrollera regelbundet tändstift avseende slitage och ta bort eventuellt sot.
 • Vi rekommenderar att du vänder svärdet efter varje kedjebyte och avgradar det med en flatfil eller en svärdslipare från STIHL vid behov.
 • Har du en ny sågkedja? Kontrollera kedjespänningen efter inkörning och arbeta aldrig utan kedjesmörjning.

Elektriska motorsågar

 • För elektriska motorsågar bör du göra följande punkter regelbundet: 
 • Lossa kedjekåpan och gör rent med en borste. Använd STIHL Varioclean eller STIHL Superclean som även har även en smörjande effekt. Vårt Care & Clean Kit MS Plus är speciellt framtaget för ändamålet och innehåller förutom en flaska Varioclean Eco, en rengöringspensel med spårskrapa och en mikrofibertvättpåse till HD2-filtret. Effektivt och smidigt!
 • Rengör luftslitsarna med en mjuk borste.
 • Vi rekommenderar att du vänder svärdet efter varje kedjebyte och avgradar det med en flatfil eller en svärdslipare från STIHL vid behov.
 • Har du en ny sågkedja? Kontrollera kedjespänningen efter inkörning och arbeta aldrig utan kedjesmörjning.

Batteridrivna motorsågar

 • För batteridrivna motorsågar bör du göra följande punkter regelbundet: 
 • Rengör batterifacket med en fuktig trasa.
 • Rengör vid behov de elektriska kontakterna i batterifacket med en pensel eller  mjuk borste.
 • Vi rekommenderar att du vänder svärdet efter varje kedjebyte och avgradar det med en flatfil eller en svärdslipare från STIHL vid behov.
 • Har du en ny sågkedja? Kontrollera kedjespänningen efter inkörning och arbeta aldrig utan kedjesmörjning.
 • Torka av batteriet med en trasa och sätt det på laddning.

Lycka till!
 

Rekommenderade produkter

MSA 60 C-B
MOTORSÅG Batteridriven
MSA 70 C-B
MOTORSÅG BATTERIDRIVEN

Du kanske också gillar